Contributie

16-10-2015  | Beste leden,

Op dinsdag 20 oktober a.s. zult u van ons een digitale factuur ontvangen voor de veldcontributie* seizoen 2015-2016. Mocht u deze onverhoopt niet ontvangen dan zijn wij helaas niet in het bezit van uw juiste e-mailadres. Uiteraard kunt u bij onze ledenadministratie ([email protected]) een kopie van deze digitale factuur opvragen.

Ook dit seizoen zal zowel de veld- als de zaalcontributie, indien u gebruikt maakt van automatische incasso, worden geïnd en wel op de volgende data:

Veldcontributie
1e termijn 30-10-2015
2e termijn  25-01-2016

Zaalcontributie  01-12-2015

Mocht u (nog) geen gebruik maken van automatische incasso dan verzoeken wij u om het contributiebedrag voor de veldhockey per direct aan ons over te maken.

U ontvangt eind november ook de factuur over de zaalcontributie via de e-mail.

Mvg
Jolanda Vink
Penningmeester NHC de IJssel

* Aangenomen besluit door de aanwezigen leden tijdens de ALV van 12 november 2014: Het voorstel voor de contributie 2015-2016 is om deze gelijk te houden met dit seizoen, met de toevoeging van de € 30,= toeslag voor de topsportteams.