Van de TUCO

15-11-2015  | De tucht commissue vergadert maandelijks en beoordeelt kaarten of incidenten waar spelers van IJssel bij zijn betrokken. Veelal komen deze zaken aan het licht naar aanleiding van een wedstrijdformulier of een klacht van een vereniging. Wat niet op het formulier wordt vermeld haalt dus zelden onze vergadering. En dat is jammer. 

Wij gaan ook over zaken die het wedstrijdformulier niet halen zoals onsportieve ouders, misstanden tijdens en of na de wedstrijd en ongeregeldheden tijdens evenementen. Wij treden daarin op als vertrouwenspersonen en houden alles wat wij horen aan als vertrouwelijk. 

Als je iets kwijt wil en wil bespreken met ons meldt dit dan op [email protected] en wij zullen je altijd uitnodigen voor een vertrouwelijk gesprek.