Graag vragen we je aandacht voor dit belangrijke onderwerp

10-3-2017  | Hockeyclub De IJssel is een familieclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Dat is onze basis. Hierbij hoort ook hoe we met elkaar omgaan in het veld én buiten het veld. Natuurlijk als speler, maar ook als teambegeleider, trainer, coach, captain, ouder en supporter. Helaas is er van tijd tot tijd sprake van bepaald gedrag, waardoor sportiviteit en gezelligheid afnemen. We kunnen en willen wangedrag niet accepteren op onze club.

We willen benadrukken dat we sportief en respectvol gedrag van iedereen verwachten: spelers, trainers, coaches, ouders en andere supporters. Sportief gedrag richting de tegenstander, de scheidsrechter en elkaar. Besef dat uw/jouw gedrag een voorbeeld is voor anderen. Houd daar rekening mee. Behandel een ander zoals u/jij zelf behandeld wilt worden! Ieder individu heeft een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een sportief en respectvol sportklimaat op de club, binnen en buiten de lijnen van het veld. Laten we gezamenlijk zorgen voor het juiste sportklimaat!

Het is altijd mogelijk dat er tijdens de wedstrijden, zaal of veld, zaken gebeuren die dermate ernstig zijn dat het noodzakelijk is om een klacht in te dienen over het gedrag van een speler, begeleider of andere betrokkene. We verzoeken jullie om dan een bericht aan de tuchtcommissie ([email protected]) of het bestuur van HC de IJssel ([email protected]) te sturen. Op deze manier kunnen we op een snelle en effectieve manier zaken oplossen. Dus een verzoek aan allen om niet rechtstreeks naar de betreffende club of de KNHB een klacht of mail te sturen maar ons eerst op de hoogte te stellen.

Op naar een sportieve tweede helft van het seizoen!

Het Bestuur