Buitengewone Ledenvergadering

8-5-2017  | 
Beste leden van NHC de IJssel,
 
Het bestuur nodigt je hierbij uit voor een Buitengewone Ledenvergadering op dinsdag 13 juni 2017 om 20.00 uur in het clubhuis.
 
 
In de afgelopen ledenvergadering hebben de voorzitter, Henk de Snoo, de penningmeester, Jolanda Vink en de secretaris, Jolande Verweij, aangegeven aan het einde van dit seizoen hun functie in het bestuur neer te willen leggen. 
 
We zijn blij te kunnen melden dat er op onze oproep voor nieuwe kandidaten voor het bestuur enthousiaste aanmeldingen zijn gekomen. De afgelopen maanden hebben we gesprekken gehad met drie nieuwe kandidaten en het bestuur denkt in deze 3 leden zeer goede kandidaten te hebben gevonden om de functies in het bestuur over te nemen.
 
Graag stellen ze zichzelf voor in de motivatiebrieven die als bijlagen zijn toegevoegd.
 
Het bestuur wil Caroline, Louise en Sjors graag voordragen tijdens de Buitengewone Ledenvergadering.
 
Volgens de statuten van de vereniging is deze voordracht bindend. Eventuele andere kandidaten kunnen zich evenwel uiterlijk tot 7 dagen voor de vergadering ook laten voordragen door minimaal 10 leden.
 
Graag nodigen wij alle leden uit aanwezig te zijn op dinsdag 13 juni a.s.
 
Het Bestuur van NHC de IJssel.
 
Agenda
 
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Voorstellen en benoeming  nieuwe bestuursleden
4. De club op weg naar 2025
5. Sluiting
6. Borrel op de toekomst