Aalgemene ledenvergadering

1-11-2017  | Graag nodigt het bestuur u uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 12 december 2017.

  • Aanvang: 20.00 uur
  • Eindtijd: 22.00 uur
  • Plaats: Clubhuis

Wij hopen u te mogen begroeten op 12 december.

Hartelijke groet,
het bestuur