Aftreden en Vacature bestuurslid Accomodatie

5-6-2019  | 
Beste leden, ouders en andere geïnteresseerden, 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering in het najaar (september/oktober) zal Willem Schut zijn functie Bestuurslid Accommodatie na bijna 8 jaar neerleggen. Hiermee wordt deze functie vacant.

Het bestuur nodigt leden, ouders en andere geïnteresseerden uit zich kandidaat te stellen voor deze brede en enerverende functie. 

Het bestuurslid Accommodatie is een Algemeen bestuurslid, verantwoordelijk voor de accommodatie maar met de andere bestuursleden (voorzitter, penningmeester, secretaris en bestuurslid Hockeyzaken) gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de club. Hij/zij stuurt daarnaast het accommodatieteam aan en faciliteert vanuit het bestuur die zaken die het nodig heeft om clubhuis en terrein op orde te houden.

Verder is hij/zij de eerste aanspreekpersoon voor de gemeente Zuidplas (onze huurbaas van de velden en terrein) en namens de club betrokken bij de beoogde realisatie van extra halruimte binnen de gemeente Zuidplas.

Op het terrein van accommodatie is er de laatste jaren veel gebeurd. Nieuwe velden, nieuwe toiletgroepen, een nieuwe bar, nieuwe verlichting, nieuwe containers, een nieuw dak, clubhuis binnen en buiten geschilderd en ga zo maar door. Dit houdt niet in dat er de volgende jaren niets te doen is, er zal altijd onderhoud zijn en de heren van het accommodatieteam hebben genoeg goede ideeën die ondersteuning verdienen.

Leden, ouders en andere geïnteresseerden die zich kandidaat willen stellen worden verzocht hun kandidaatsstelling met onderbouwing (vóór de eerst volgende Algemene Leden Vergadering woensdag 19 juni a.s.) te sturen naar [email protected] o.v.v.  Sollicitatie Bestuurslid Accommodatie. 

Het bestuur zal op basis van de aanmeldingen een kandidaat voorstellen aan de ALV met het verzoek hem of haar in de functie te benoemen.