Voorlopige agenda Algemene Leden Vergadering

8-10-2019  | 

 

Agenda 28-10-2019

Aanvang: 20:00 uur

 • Opening
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Verslag ALV-juni 2019  (te vinden in desktop lisa onder club-> documenten->Alv 28 oktober). Niet beschikbaar via de App..
 • Mededelingen uit de commissies
 • Financieel overzicht 
 • Verslag kascommissie en decharge bestuur
 • Benoeming kascommissie 2020
 • Rookbeleid (uitbreiden rookverbod naar zondag)
 • Bestuurssamenstelling
 • Rondvraag 
 • Sluiting