Wie nomineer jij voor de Sander van der Linden trofee?

18-12-2019  | 

Beste leden,

Het einde van het jaar komt weer in zicht en dat betekent dat we onze jaarlijkse vrijwilligers prijzen weer mogen gaan uitreiken, De Wilma de Wever en Sander van der Linden trofee.

De Sander van der Linden trofee is een wisseltrofee voor een jeugd/jongvolwassen lid die zich in het afgelopen jaar (jaren) bijzonder heeft onderscheiden door het vervullen van activiteiten die bijdragen aan het clubgevoel en familie sfeer. Het kan daarbij gaan om coaching/trainingsactiviteiten met een bijzondere sociale insteek, maar ook om andere vrijwilligers activiteiten. De Sander van der linden trofee is een aanmoedigingsprijs. 

Aan het begin van elk kalenderjaar wordt deze prijs, samen met de Wilma de Wever-prijs (die voor één van onze ervaren "oudere” vrijwilligers is) uitgereikt. Dit jaar zal dat zijn op 25 januari tijdens het nieuwjaars-event! (kijk voor meer informatie hierover op FB en instagram account.). Voorafgaand aan dit event zullen we ook middels een korte Overdrachts-ALV onze nieuwe penningmeester aan jullie voorstellen en benoemen.

Omdat het bestuur de jeugd en de jong volwassen nog meer bij de club en het vrijwilligerswerk willen betrekken, vragen wij jullie ons kandidaten te noemen die voor de Sander van der Linden trofee in aanmerking komen. Juist omdat wij denken dat het heel belangrijk is wat leeftijdsgenoten vinden vragen wij jullie hulp bij het kiezen van de winnaar.

Stuur je mailtje naar [email protected]o.v.v. "Sander” en geef hierin aan wie je voordraagt en waarom. Wat heeft zij of hij de afgelopen jaren gedaan om deze aanmoedigingsprijs te ontvangen.

Het bestuur zal uit alle aanmeldingen een winnaar kiezen.

De aanmelding is nu open en sluit op 15 januari 2020