Actuele status kwaliteit veld 1 (linkerveld)

13-6-2011  | 

In de ALV is afgesproken dat veld 1 (dat is vanaf het clubgebouw gezien het linkerveld) aan het eind van het seizoen gekeurd zou worden en op basis daarvan door de KNHB bepaald wordt welke reparaties aan dit veld moeten plaatsvinden.

Die keuring heeft inmiddels plaatsgevonden en gebleken is dat een groot aantal reparaties moet plaatsvinden om goedkeuring voor volgend seizoen te verkrijgen. Al deze reparaties zijn door de gemeente beoordeeld en ingepland. De reparaties worden gedaan in de periode tussen het laatste gebruik van het veld (Kidspower hockeykamp 1e weekend in juli) en de start van het volgend seizoen.

Overleg vindt hierover nog plaats, maar het kan zijn dat vroege trainingen voor komend seizoen op veld 2 of veld 3 moeten plaatsvinden.

 

Voor wat betreft de schokabsorptie geldt dat dit probleem blijft bestaan. Dat is en blijft beneden de norm. Uit het keuringrapport blijkt evenwel dat dit met dispensatie van de KNHB kan worden opgelost. Op korte termijn is dat naar mening van de gemeente Zuidplas een acceptabele oplossing.

NHC de IJssel vindt dit gezien de ontvangen klachten en gerapporteerde blessures geen acceptabele oplossing. Het bestuur heeft dat aan de gemeente aangegeven.

 

Vanuit het oogpunt van kosten vindt de gemeente het acceptabel de levensduur van het veld te rekken tot minimaal 2014, indien goedkeuring/dispensatie daarvoor van de KNHB wordt verkregen. Wij vinden dit om medisch/organisatorische redenen niet acceptabel. Op korte termijn volgt hierover nader overleg.

 

PaulT, Gerard