Bestemmingsplan Kleine Vink - Uitspraak Raad van State

22-6-2011  | 

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan Kleine Vink. De uitspraak is te vinden op http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/hoofdzaken/zoekresultaat/?zoeken_veld=&verdict_id=nnZmPFXDYcw%3D.

 

Hierbij een korte samenvatting van de uitspraak:

  • De bezwaren die zijn ingediend met betrekking tot externe veiligheid en luchtkwaliteit zijn verworpen door de Raad van State. Tevens ziet de Raad van State geen belemmering voor de realisatie van de nso. Goed nieuws dus!
  • Ten aanzien van geluid vindt de Raad van State dat nog onvoldoende is onderbouwd op welke wijze in de avondperiode wordt voldaan aan de geluidsnormen. De gemeente krijgt de kans om dit motiveringsgebrek te herstellen, bijvoorbeeld door het stellen van maatwerkvoorschriften. De gemeente krijgt hier vier maanden de tijd voor.
  • Het plandeel 'Verkeer' in het zuiden van het plangebied Kleine Vink is, zoals verwacht vernietigd. Dit heeft echter geen consequenties, omdat de oversteken voor langzaam verkeer binnen het huidige bestemmingsplan gerealiseerd kunnen worden.

Kortom: goed en slecht nieuws. Een onheroepelijk bestemmingsplan is weer een stap dichterbij, maar het definitieve besluit is nog steeds niet gevallen. De gemeente gaat direct aan de slag met het opstellen van een aanvullende motivering. Zodra deze is vastgesteld door de Raad van de gemeente Zuidplas, zal de aanvullende motivering naar de Raad van State worden gestuurd. Zij zullen dan met een definitieve uitspraak komen.

 

Wij zijn ervan overtuigd een goede aanvullende motivering op te kunnen stellen en hebben nog steeds alle vertrouwen in een positieve uitspraak. Zoals jullie begrijpen levert de uitspraak van de Raad van State wel een vertraging op.