Bestemmingsplan Kleine Vink - Uitspraak Raad van State - Gevolgen NHC de IJssel

26-6-2011  | 

Geachte leden en geïnteresseerden,

 

Zoals al aangegeven in de publicatie van 22-6-2011 heeft de Raad van State geen volledige goedkeuring gegeven aan het bestemmingsplan Kleine Vink. Aangezien de zogenaamde ‘realistische planning’ van de gemeente Zuidplas uitging van een uitspraak medio maart 2011 betekent dit opnieuw een vertraging van minimaal 5 maanden.

 

De verhuizing naar Kleine Vink is zeer belangrijk voor NHC de IJssel: het faciliteert verdere groei in zowel aantal leden als kwaliteit van het hockey. De nieuwe vertraging leidt ertoe dat we niet langer ‘kunnen wachten’ op de verhuizing, maar ook op de huidige locatie verdere verbeteringen moeten realiseren. Het bestuur heeft daarom haar standpunt vandaag aan de gemeente Zuidplas gecommuniceerd:

 

Met grote verslagenheid en teleurstelling is binnen NHC de IJssel gereageerd op deze nieuwe vertraging. Het bestuur ziet dan ook op basis van deze situatie geen aanleiding haar eerder aan de gemeente gecommuniceerde standpunt te herzien. Dit betekent dat NHC de IJssel een eventuele verhuizing naar Kleine Vink niet langer beschouwd als oplossing voor de capaciteit- en kwaliteitproblemen van de huidige locatie.

Verdere verspilling van tijd, geld en of inzet voor de eventuele verhuizing achten wij niet zinvol.

 

Het bestuur zal zich vanaf heden richten op het verbeteren van de huidige accommodatie, waaronder het verbeteren van ons eerste veld. Dit veld is feitelijk door de KNHB afgekeurd. NHC de IJssel acht het aanvragen van een dispensatie van 1 of 2 jaar, zoals door de gemeente voorgesteld, niet acceptabel (vanwege de vele blessures, vertrekkende spelers, bezoekende teams die niet meer bij ons willen/durven te spelen). Ook dit is reeds eerder aan de gemeente gecommuniceerd.

Hedenavond is besloten het noodscenario ‘Uitstel Kleine Vink’ per 27 juni 2011 te activeren. Dit betekent dat de vereniging het upgraden van de huidige locatie zal initiëren en onder eigen organisatie zal uitvoeren. Vanzelfsprekend zal daarbij worden gepoogd de kosten minimaal te houden, echter eventueel te maken kosten (bijvoorbeeld vervanging 1e veld, opwaarderen capaciteit clubgebouw), zullen conform eerdere afspraken worden verhaald op de gemeente Zuidplas (inclusief de eerdere kosten hiervoor die de vereniging voor eigen rekening heeft genomen). Mochten oplossingen alleen in overleg met omliggende gemeenten kunnen worden gerealiseerd dan zullen deze gemeenten worden verzocht om de gemeente Zuidplas te informeren.

 

Het bestuur betreurt de ontstane situatie, maar ziet zich in het belang van de vereniging, haar meer dan 700 leden en het hockey in Nieuwerkerk aan den IJssel, helaas genoodzaakt tot deze maatregelen.

 

Mede naar aanleiding van deze reactie heeft de gemeente vandaag het bijgesloten persbericht uitgebracht. Zoals u ziet gaat men nu uit van formele goedkeuring van de aanvullende informatie voor de Raad van State op 27 september 2011. Dat betekent dat de vertraging dus minimaal 8 maanden bedraagt. Het gevolg is dat het verblijf op Dorrestein dus vanaf nu nog minimaal 3 seizoen duurt.

 

Helaas hebben wij op dit moment geen beter nieuws over de verhuizing. Wij gaan ons voorbereiden op een langer verblijf op Dorrestein.

 

Gerard