Status van de velden – update 17 augustus 2011

17-8-2011  | 

Status van de velden – update 17 augustus 2011

 

Zoals jullie in de lokale media hebben zijn veld 1 en veld 2 voor de vakantieperiode gekeurd. Uit deze keuringen is gebleken dat de velden op een aantal punten niet aan de normen voldoen. Deze punten worden zijn of worden door de eigenaar van de velden, de gemeente Zuidplas, opgelost. Echter, niet alle zaken kunnen helaas worden opgelost omdat dit vervanging van het complete veld zou betekenen – en dit is voor de korte periode tot aan de verhuizing niet wenselijk. De KNHB geeft voor deze punten dispensatie: ze hoeven niet worden opgelost.

 

Het volgende citaat hebben we van de gemeente ontvangen:

Beste Gerard,

Vorige week heb ik met mijn collega van de afdeling Openbare Werken gesproken over de onvolkomenheden van jullie velden. Hij heeft geprobeerd telefonisch contact met je op te nemen, maar je bent moeilijk bereikbaar. Mede op zijn verzoek daarom deze mail.

In de keuringsrapporten zijn de volgende gebreken geconstateerd. Alle zaken zijn inmiddels door ons opgepakt en verholpen. Enkele zaken zullen ook bij herhaling worden uitgevoerd binnen het onderhoudsschema.

 

Veld A (korfbalzijde)

- de zandvulling dient te worden geoptimaliseerd

- de open naden dienen te worden hersteld

- de vervuiling in de uitlopen dient te worden verwijderd

- het beschadigde hekwerk dient te worden hersteld

- de overgang van kunstgrasmat naar band en van band naar tegel dient te worden hersteld

- de spreiding van het schokabsorberende vermogen over het veld is te groot. Hiervoor verleent de KNHB dispensatie tot het einde van de levensduur van de toplaag.

 

Veld B (zijde groene zoom)

- de zandvulling dient te worden geoptimaliseerd

- de versleten strafbalstippen vervangen

- de plooien dienen te woren verwijderd

- de vervuiling dient te worden verwijderd

- de opening tussen hekwerk en dug-outs afsluiten

- beschadiging van beschadigde hekwerk

- de drempelvormige overgang van kunstgrasmat naar band en van band naar tegel herstellen.

- het schokabsorberende vermogen van het veld voldoet niet meer en ook de spreiding van het schokabsorberende vermogen over het veld is te groot.

  Hiervoor verleent de KNHB dispensatie tot het einde van de levensduur van de toplaag.

 

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd zullen wij nogmaals de velden laten beoordelen door het onafhankelijke bureau BAS.

Uiteindelijk geeft dit alles ons voldoende vertrouwen in een acceptabel gebruik van de huidige velden in de komende jaren tot circa 2014.

Uiteraard weet ik dat je hier een afwijkende mening over hebt, maar ik ben desondanks van mening dat de gemeente aan haar verantwoordelijkheden heeft voldaan. Dat er sprake is van een niet ideale situatie is naar mijn mening dan ook een feit waarmee we in de komende tijd mee om moeten zien te gaan. Op dit moment zie ik geen andere mogelijkheden.

Als er behoefte is aan nader overleg, dan zijn wij uiteraard bereid hieraan op korte termijn mee te werken. Ik verneem het dan graag van je.

 

Kortom naar mening van de gemeente is/worden de velden in voldoende mate gerepareerd. Jullie kunnen uit de reactie van gemeente zien dat ik dat niet met ze eens ben en als jullie de IJssel twitter volgen kun je lezen dat de eerste klachten al weer binnen zijn.

Ik heb aan de gemeente gevraagd tijdens onze ledenvergadering te komen toelichten waarom de ontstane situatie naar mening van de gemeente aanvaardbaar is, en hoe wij moeten omgaan met nieuwe blessures en de verhaalbaarheid van de kosten daarvan.

 

Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen de dit artikel aanpassen.

 

Gerard