Topsport bij HC de IJssel

24-10-2011  | 
Ben je een talentvolle speler, dan selecteren we je misschien wel voor een van de selectieteams van HC De IJssel.

Ambities
Onze doelstelling is het hockeyniveau van HC De IJssel naar een hoger plan te brengen. Als lid van onze club moet je je maximaal kunnen ontplooien. Ben je een hockey-talent, dan bieden we jou de benodigde uitdaging om spelen bij onze vereniging aantrekkelijk te maken.

Er staat een technisch team voor je klaar om je optimaal te ondersteunen. We stellen tactische en technische doelstellingen voor de jeugd en brengen die ook over op de trainers en coaches.

Teamindeling
De teamindeling komt elk jaar t ot stand na een zorgvuldige selectie. Je coach en trainer beoordelen je in de loop van het jaar. In het voorjaar organiseren we een objectieve selectieronde voor de topsport teams. De overige leden spelen in breedtesport teams.

Edwin van den Thillart
Manager Topsport