Extra zaalinformatie

27-11-2011  | 

Er is veel informatie/documentatie/instructies te vinden is/zijn op de KNHB-site, onder districtsinfo->Zuid-Holland->Zaalhockey

http://www.knhb.nl/knhb/districten/district+zuid+holland/zaalhockey/cDU864_Zaalhockey.aspx

maar ook onder arbitrage->spelregels en briefingen

http://www.knhb.nl/arbitrage/spelregels+en+briefingen/cDU773_Arbitrage.aspx

Voor de jongste jeugd verzoeken we jullie met klem het document te raadplegen/verspreiden zoals dat op onze ZH-districtspagina staat. Hierin wordt ingegaan op de twee afwijkingen van de reguliere spelregels en op de spelbegeleiding bij de JJ.

http://www.knhb.nl/knhb/districten/district+zuid+holland/zaalhockey/DU12722_Zaalregels+Jongste+Jeugd+2011-2012.aspx

Omdat in Zuid-Holland de Jongste Jeugd in de zaal volledig geïntegreerd is in de planning van junioren en senioren en er nauwelijks meer E6-tallen 2e jaars zijn is, in afwijking van wat in het “landelijke” document onder arbitrage en briefingen vermeld staat:

· De wedstrijdduur voor Jongste Jeugd in ZH ook gewoon 1 x 35 minuten

· Er geen onderscheid tussen E8- en tweedejaars E6-tallen in de zaal; alle JJ zaalteams spelen met strafcorners

Wellicht ten overvloede willen we erop wijzen dat, hoewel de Jongste Jeugd op het veld (nog) geen boetereglement kent in geval van bijvoorbeeld niet opkomen voor wedstrijden, voor de Jongste Jeugd bij zaalhockey onverkort het uniforme boetereglement geldt, zoals dat ook voor alle andere teams geldt!

http://www.knhb.nl/knhb/districten/district+zuid+holland/zaalhockey/DU12721_Boetes+zaalhockey.aspx