Meer informatie zaalhockey

27-11-2011  |  Er is veel informatie/documentatie/instructies te vinden is/zijn op de KNHB-site, onder districtsinfo->Zuid-Holland->Zaalhockey

http://www.knhb.nl/knhb/ districten/district+zuid+ holland/zaalhockey/cDU864_ Zaalhockey.aspx

maar ook onder arbitrage->spelregels en briefingen

http://www.knhb.nl/arbitrage/ spelregels+en+briefingen/ cDU773_Arbitrage.aspx

Graag vraag ik nog even jullie speciale aandacht voor de Jongste Jeugd in de zaal:

Voor de jongste jeugd verzoeken we je het document te raadplegen/verspreiden zoals dat op onze ZH-districtspagina staat. Hierin wordt ingegaan op de twee afwijkingen van de reguliere spelregels en op de spelbegeleiding bij de JJ.

http://www.knhb.nl/knhb/ districten/district+zuid+ holland/zaalhockey/DU12722_ Zaalregels+Jongste+Jeugd+2011- 2012.aspx

Omdat in Zuid-Holland de Jongste Jeugd in de zaal volledig geïntegreerd is in de planning van junioren en senioren en er nauwelijks meer E6-tallen 2e jaars zijn is, in afwijking van wat in het “landelijke” document onder arbitrage en briefingen vermeld staat:

· De wedstrijdduur voor Jongste Jeugd in ZH ook gewoon 1 x 35 minuten

· Er geen onderscheid tussen E8- en tweedejaars E6-tallen in de zaal; alle JJ zaalteams spelen met strafcorners

Wellicht ten overvloede willen we erop wijzen dat, hoewel de Jongste Jeugd op het veld (nog) geen boetereglement kent in geval van bijvoorbeeld niet opkomen voor wedstrijden, voor de Jongste Jeugd bij zaalhockey onverkort het uniforme boetereglement geldt, zoals dat ook voor alle andere teams geldt!

http://www.knhb.nl/knhb/ districten/district+zuid+ holland/zaalhockey/DU12721_ Boetes+zaalhockey.aspx