Belangrijk bericht m.b.t. zaalhockey

20-12-2011  | N.a.v. de eerste 2 zaalweekeinden zijn er diverse klachten bij de bond binnen gekomen over het gebruik van de zaal. Daarnaast waren er een aantal zaken onduidelijk. Graag jullie aandacht voor dit bericht:

Van diverse hallen hebben wij meldingen / klachten ontvangen omtrent:

·         Helaas al diverse schades aan lichtbakken, deuren etcetera!!

·         Het gebrek aan toezicht door de zaalleiding op gang van zaken in de hal en met name ook de kleedkamers / gangen; er zijn meldingen dat er, hoewel uitdrukkelijk verboden, gehockeyd wordt in kleedkamers, in gangen etcetera!! Coaches/teambegeleiders dienen dit absoluut te verbieden en zaalleiding dient teams hierop aan te spreken wanneer het toch gebeurt!!

·         Het niet afgeplakt zijn van metalen gespen aan keepersuitrustingen!! Het negeren van terechte opmerkingen hierover door zaalleiding en/of halbeheerders;

·         Het met vieze of buiten gedragen schoenen betreden van de hal, door spelers maar ook door begeleiders en toeschouwers;

·         Het meenemen van etenswaren en drinken in de sporthal;

·         Diverse klachten omtrent ronduit smerig achtergelaten kleedkamers; coaches en wederom zaalleiding dienen erop toe te zien dat teams zich gedragen!

·         Het niet opruimen door verantwoordelijke zaalleiding van balken en goals na afloop van het laatste blok wedstrijden; goals hoeven niet in alle hallen opgeruimd te worden, maar wanneer de zaalbeheerder daarom verzoekt dient de zaalleiding hiervoor te zorgen

·         Het te vroeg betreden van de hal, terwijl de hal nog in gebruik was door andere sporten;

 

Van diverse zaalleiders hebben wij begrepen dat:

·         Er onduidelijkheid is en discussie ontstaat omtrent het al dan niet stilzetten resp. bijtellen van de tijd bij bv blessures/strafballen; In het Bondsreglement art C.4.7 staat dat tijd voor onderbrekingen alleen dan wordt bijgeteld wanneer dat organisatorisch mogelijk is. Afspraak die wij in ZH hebben gemaakt, omdat wij de wedstrijdblokken van 3 of 6 wedstrijden altijd binnen de 2 resp 4 uur moeten afwerken en er dus organisatorisch géén ruimte is voor uitloop, de tijd nooit wordt stilgezet.

·         Er onduidelijkheid is en discussie ontstaat omtrent het maximaal toegestaan aantal spelers bij een wedstrijd, terwijl dit duidelijk in het zaalreglement staat; er mogen maximaal 12 spelers (incl keeper) aan een wedstrijd deelnemen; er zijn meerdere meldingen binnengekomen van teams die toch met 14 of zelfs 15 spelers aan een wedstrijd (willen) deelnemen en opmerkingen van zaalleiding of tegenstander daarover negeren. Dit leidt tot ergernis en frustratie, zeker als zij juist wel enkele spelers hebben "thuisgelaten” om niet met te veel te zijn; wijs coaches erop dat, wanneer zij er toch voor kiezen om met 14 of 15 spelers af te reizen naar een zaal, ervoor moeten zorgen dat per wedstrijd de spelers die "te veel” zijn niet op de spelersbank zitten, maar op de tribune; het is uiteraard wèl mogelijk om in wedstrijd 1 andere spelers op te stellen dan in wedstrijd 2, zodat iedereen op een dag in elk geval 1 wedstrijd kan spelen.

·         Er onduidelijkheid is omtrent het al dan niet moeten spelen met een zaalstick, er wordt met name voor Jongste Jeugd door sommigen gedacht dat zij wel met een veldstick mogen spelen; ook voor de Jongste Jeugd is spelen met een zaalstick noodzakelijk; in veel hallen is spelen met een veldstick absoluut verboden waardoor het risico bestaat dat kinderen niet mee mogen doen, daarnaast heeft het heel veel voordelen op hockeytechnisch vlak; om die redenen is de uitzondering, die enkele jaren geleden nog werd gemaakt voor de Jongste Jeugd, vervallen

·         Zij aangesproken worden op zaken waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld het niet tijdig open zijn van een hal of horeca; clubs hebben hiermee echter niets van doen. De inhuur geschiedt door de KNHB en er zijn met de diverse hallen verschillende afspraken gemaakt.

 


Wij wensen iedereen een succesvolle voortzetting van het zaalseizoen en hopen en rekenen erop dat iedereen bovenstaande punten ter harte neemt.