Nieuwe Huishoudelijk Reglement

15-8-2012  | Beste leden,
Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van 2011 is het (nieuwe) Huishoudelijk Reglement (HR) niet behandeld. Het vorige bestuur heeft hier van afgezien omdat een aantal artikelen te controversieel was.
Het huidige bestuur heeft het HR daarna aangepast en de nieuwe versie ter beoordeling en voor advies voorgelegd aan een flink aantal leden, representatief voor het ledenbestand van de IJssel.
Hun wel overwogen op- en aanmerkingen hebben geleid tot de bijgevoegde versie die het bestuur als de definitieve versie wil presenteren. De bedoeling is deze versie tijdens de ALV van 2012  -als hamerstuk- vast te stellen.
Wij verzoeken u het HR goed door te lezen en eventueel nog te constateren (ernstige) omissies voor 10 september a.s. aan het bestuur te melden.
Een goede start van het nieuwe hockeyseizoen toegewenst.
Het bestuur