Uitstel Algemene Leden Vergadering

5-9-2012  | Het is gebruikelijk de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in september te houden.
Dit jaar willen we wachten met het uitschrijven van de ALV tot dat er duidelijkheid is over de keuzes die gemaakt kunnen/moeten worden m.b.t. realisering van de nieuwe velden en de financiele consequenties ervan voor de vereniging.
In september hebben we nog intensief overleg met de gemeente Zuidplas.
De verwachting is dat de ALV in de eerste helft van oktober gehouden kan worden.
Het bestuur