Huishoudelijk regelement

25-9-2012  | 

Beste leden,

In de eerdere versie van het Huishoudelijk Reglement zijn een aantal (kleine) wijzigingen opgenomen naar aanleiding van opmerkingen van leden.
Het gaat over de opzegdatum (art.8 ) en de regelingen m.b.t. zaalhochey (art.26,27,28 ).
U kunt deze versie beschouwen als de definitieve.
Het bestuur