Corona

Hockeyen en het coronavirus

Lieve leden, Na een gezellig openingsweekend met een tal van sportieve activiteiten zijn we klaar om het seizoen te beginnen. Helaas is het coronavirus wel nog steeds onder ons. Om ervoor te zorgen dat we de komende maanden kunnen blijven genieten van onze sport zullen we ons allemaal aan de volgende regels moeten houden. 

• Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneertesten)
• Positief geteste spelers of spelers die worden geadviseerd in quarantaine te gaan (zoals terugkomen uit een risico gebied), blijven thuis en nemen niet deel aan wedstrijden, trainingen of andere clubactiviteiten.
• Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het spelsituatie, wel afstand tijdens rust e.d.)
• Was je handen regelmatig en desinfecteer je handen bij binnenkomst van het clubhuis.
• Publiek is toegestaan bij wedstrijden en trainingen mits 1,5 meter afstand wordt gehouden.
• Geforceerd stemgebruik, schreeuwen en zingen zijn niet toegestaan.
• Het clubhuis is toegankelijk. Houd je wel aan de looprichting!
• Binnen in het clubhuis kun je aan de bar bestellen en dan weer doorlopen naar buiten (gebruik hiervoor de deur aan de linkerkant van de bar bij het keepersveld).
• Het is dus niet de bedoeling om binnen te zitten aangezien we maximaal 25 mensen tegelijk binnen kunnen hebben. We hebben buiten tenten neergezet en extra tafels en banken.
• Voor buiten geldt: als je niet langs de lijn staat, mag je alleen zitten aan een tafel met 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Kleedkamers mogen gebruikt worden, maar je mag er met maximaal 5 personen binnen zijn. Teambesprekingen etc. dien je dus buiten te doen.
• Wel toss, geen line-up, "geen shakehands".
• Gebruik een eigen cornermasker of desinfecteer het masker na gebruik.
• Denk bij meerijden met andere mensen aan het advies om een mondkapje te dragen in de auto. 

De KNHB, en dus ook NHC de IJssel, volgt op alle niveaus de overheidsrichtlijnen. Deze regels zijn opgesteld op basis van het NOCNSF sportprotocol https://nocnsf.nl/sportprotocol, de richtlijnen van de KNHB (https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockeycompetitieen-coronavirus-hockeyen-met-deze-richtlijnen). 

Tot slot naleven van deze regels kunnen wij (commissies en bestuur) niet alleen doen. Spreek elkaar aan en vooral: neem je eigen verantwoordelijkheid door je aan deze regels te houden! Gebruik je gezonde verstand! Ook al schat je de kans dat er via jou besmettingen plaatsvinden misschien ‘klein’ in, de gevolgen zijn zeer groot. Het zou kunnen betekenen dat we alsnog niet kunnen hockeyen dit seizoen. We moeten het met z’n allen doen! Wij wensen jullie een plezierig, veilig en sportief seizoen! 

Namens het bestuur en de horeca medewerkers


INSTRUCTIE SCHEIDSRECHTERS
met betrekking tot voorkoming verspreiding coronavirus (versie 21 augustus 2020) 

Vooraf aan de wedstrijd

• De KNHB adviseert dringend om de overheidsrichtlijnen rondom het coronavirus op te volgen. Blijf dus thuis bij klachten en meld je tijdig af bij de betrokken aanwijzer; 
• Ben je positief getest op het coronavirus of word je verplicht gesteld in quarantaine te gaan, volg dit dan op en meld je af bij de aanwijzer; 

Aankomst op het sportcomplex 

• Kleed je thuis om. Kleedkamers op clubs zijn vaak te klein om veilig afstand te behouden tot je collega en hebben meestal maar één douche en toiletfaciliteit; • Geen handen schudden; 
• Houd afstand ten opzichte van collega, teambegeleiding, spelers en anderen op het complex; 
• Controleer tijdig het veld en ook de faciliteiten die aanwezig zijn om wisselspelers/ begeleiding op juiste afstand aan de zijlijn een plek te geven. Wijs teambegeleiders ook op 1,5 meter; 
• Neem zelf iets te drinken en te eten mee. De KNHB raadt het verenigingen af om teams en scheidsrechters na afloop van een gezamenlijke lunch te voorzien. Daarnaast moeten verenigingen op dit moment veel zaken rondom corona organiseren. Het kan zijn dat de ontvangst van jou als scheidsrechters net iets minder zal zijn dan anders; 
• Neem je eigen materialen mee zoals fluit, kaartenset en tossmunt. Gebruik je iets van iemand anders, ontsmet het dan van tevoren goed. 

Voor de wedstrijd 
• Toss zoals altijd voor de wedstrijd. Bewaak ook tijdens de toss de 1,5 meter afstand.
 • Er vindt voorlopig geen line-up en shakehands plaats. Teams stellen zich op verzoek van de scheidsrechters voor de wedstrijd op op hun eigen helft en de scheidsrechter start het kwart. Zorg dat je goed communiceert met beide teams zodat ze beide tijdig klaarstaan. 

Tijdens de wedstrijd 
Adviezen ten bate van eigen veiligheid 

• Houd waar kan ook tijdens de wedstrijd (b.v. bij dode spelmomenten) afstand t.o.v. spelers en teambegeleiders; 
• Vraag teambegeleiders en wisselspelers tegen het hek en op de bank plaats te nemen zodat er voldoende ruimte voor jou is om te passeren;
• Tussen het hek en de zijlijn zit minimaal 2 meter. Blijf waar kan op of rond de zijlijn en weg van het hek (tenzij daar geen publiek staat); 

Toezicht houden op coronaregels 
• Scheidsrechters zijn niet verantwoordelijk voor het toezicht houden op de coronaregels. Je mag de betrokkenen wijzen op de regels maar de verantwoordelijkheid ligt bij de coronafunctionaris en het bestuur van de thuisvereniging. 
• Spelers die warmlopen dienen dat op minimaal 1,5 meter van anderen te doen. Dat kan vaak dus alleen buiten het hek; 
• Teams en begeleiders houden 1,5 meter afstand op de wisselbank en tijdens de rust. Ook jullie als scheidsrechters houden afstand tot iedereen inclusief elkaar. 
• Teambegeleiders mogen niet met het geforceerd stemgebruik of schreeuwend hun team begeleiden. Toezicht en bij overtreding spelstraf en disciplinaire maatregelen 
• Spelers dienen ten allen tijde voldoende afstand tot de scheidsrechters te bewaken. Doen de spelers, b.v. als ze reageren op een beslissing, dat niet, dan wordt dit bestraft met een groen een bij herhaling met een gele kaart. Probeer wel te managen dat deze situatie niet ontstaat. 
• Spelers die bewust richting een tegenstander hoesten of spugen, worden bestraft met een rode kaart en worden definitief verwijderd. 
• Spelers die op het veld hun neus ledigen of spugen krijgen een waarschuwing. Bij herhaling volgt een groene en daarna een gele kaart. 
• Indien de coronaregels niet worden nageleefd mag de scheidsrechter besluiten, bij het in gedrang komen van de veiligheid van hemzelf of van spelers, om de wedstrijd te staken. De KNHB zal dit dan als een niet ordelijk verlopen wedstrijd behandelen. 

Na de wedstrijd 
• Schud geen handen en houd altijd de 1,5 meter afstand in acht.
• Douche thuis 
• Hou ook bij het nagesprek en in het clubhuis minimaal 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen. 

Algemene adviezen
• Was je handen bij aankomst en na afloop. 
• Neem voor de zekerheid zelf ontsmettingsmiddel en reinigingsdoekjes mee.