Corona

Start trainingen jeugd (11 mei) en senioren (18 mei)

Vanaf komende maandag (11 mei) gaan alle trainingen voor de A t/m C jeugd weer van start ! Voor de week van 11 mei geldt een aangepast trainingsschema. Vanaf 18 mei kunnen alle senioren weer gaan trainen. Graag aandacht voor de aangepaste trainingsschema’s.

Trainingen kunnen alleen doorgaan, indien er een coördinator aanwezig is. De coördinatoren ondersteunen de naleving van het Coronaprotocol en zien toe op de naleving hiervan. Nadere communicatie hierover volgt via je team.

De club is alleen toegankelijk voor de leden die op dat moment training hebben. Leden worden verzocht om niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club te komen. Na de training moeten iedereen zo snel mogelijk het terrein weer verlaten.

Hier is het training schema voor de komende weken (per 18 mei)

Hier vind je het schema voor de  corona coördinatoren. Ieder team dient twee coördinatoren te leveren in het afgesproken tijdslot. Dit wordt ook aangepast richting senioren.

Hier vind je het instructie formulier voor onze Corona coördinatoren.


Corona maatregelen NHC de IJssel

 

Om te zorgen dat we op een verantwoorde manier de trainingen kunnen laten plaatsvinden, doen wij een dringende oproep aan iedereen om zich te houden aan de onderstaande regelsIndien de regels niet worden nageleefd zijn wij genoodzaakt om alsnog de trainingen te staken. Deze regels gelden vanaf 15 juni a.s. tot nader order.

 

Trainen op deze manier is nieuw voor ons allemaal. Daarom wijzen we je er graag op dat de getroffen maatregelen continu door ons worden geëvalueerd en aangepast waar nodig. Dit betekent ook dat wijzigingen in de trainingsschema’s of omgangsregels op het complex kunnen voorkomen. We hopen op je begrip. Uiteraard houden we de leden en overige betrokkenen hiervan op de hoogte.

 •  Ouders en/of evt. andere begeleiders mogen het terrein niet betreden. Kinderen dienen afgezet te worden op de parkeerplaats. Graag niet blijven ‘hangen’ op de parkeerplaats.
 •  Het terrein is alleen toegankelijk voor trainers, diegene die training hebben en maximaal twee coördinatoren die zullen handhaven. Buiten de trainingstijden is de vereniging inclusief de velden gesloten voor iedereen.
 • De coördinator(en) worden – via een team – aangesteld door bestuur en handhaven de regels.
 • Het clubhuis is alleen toegankelijk voor toiletbezoek en het pakken van trainingsmaterialen door trainers. Iedereen dient zich te houden aan de looproute: de hoofdingang (naast de buitenkraan) is de ingang, en de zijingang (bij het materiaalhok) is de uitgang. 
 • Alle trainers boven 18 jaar dienen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en de spelers.
 • Spelers kunnen zich niet omkleden en/of douchen en worden verzocht na de training het terrein spoedig te verlaten.
 • Trainers raken alleen het trainingsmateriaal aan. Spelers raken geen trainingsmateriaal aan en raken ballen alleen aan met hun stick. Voor ouders (van jonge kinderen): graag alvast uw kinderen vertellen dat ze de ballen dus niet met hun handen aanraken.
 • Iedereen drinkt alleen uit hun eigen bidon die ze van thuis hebben meegenomen.
 •  In overleg met het schoonmaakbedrijf is er een ontsmetstation geleverd, zodat spelers, trainers & coördinatoren hun handen na het wassen ook kunnen desinfecteren.
 • Laat kinderen voor aanvang van de training thuis plassen, zodat kinderen zo min mogelijk gebruik hoeven te maken van het toilet. 
 • Hebben spelers of trainers verkoudheids- of andere corona-gerelateerde klachten? Blijf dan thuis en ziek uit. Benauwd en/of koorts? Dan moet iedereen in huis thuisblijven.
 • Wanneer ouders of kinderen zich er niet prettig bij voelen dat de kinderen gaan trainen, is dat uiteraard geen probleem. Wel vragen wij om dit zo snel mogelijk aan te geven bij de Jongste Jeugd commissie of de desbetreffende trainer(s).

 


Sport protocollen
In de bijlage hieronder vind je alle protocollen die het NOC NSF heeft voor het handhaven van de corona maatregelen