Vacatures

Bestuur - Bestuurslid hockeyzaken
Als bestuurslid hockeyzaken is het jouw rom om de onder jou vallende commissies te activeren, motiveren en coördineren. Dit zijn de Technische Commissie, Materiaal Commissie, Wedstrijdsecretariaat en de Sportiviteitscommissie. Tevens lever je een bijdrage aan en het implementeren van het beleid van Hockeyvereniging HC de IJssel. Functie-inhoud • Bewaken van het technisch beleidsplan en waar nodig bijsturen. • Bewerkstelligt een goede communicatie met deze commissies en houdt deze in Stand. • Is verantwoordelijk, in overleg met het bestuur, voor de aanstelling van betaalde trainers, waaronder die van H1 en D1. • Is binnen het bestuur de eerstverantwoordelijke voor de jaardoelstellingen die in een jaarlijks doelstellingsactieplan zijn vervat die zijn/haar portefeuilles bevatten en zijn/haar bestuurlijke portefeuilles betreffen en is daarop intern en extern het aanspreekpunt. • Is bevoegd tot het instellen van commissies en het benoemen van functionarissen om • de jaardoelstellingen van zijn of haar portefeuille te verwezenlijken in overleg met het (dagelijkse) bestuur. • Implementeert met behulp van het jaarlijkse actieplan de relevante verenigingsdoelstellingen vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan. Tijdsbesteding • Informeel naar eigen invulling tot enkele uren per maand voor informele contacten. • Formeel 10x per jaar bestuursvergadering, 2x per jaar een ALV, 4 x per jaar overleg met commissies in portefeuille. • Indien functiebelang aanwezig bezoeken vergaderingen KNHB, district Zuid-Holland • Telefonische en mail contacten enkele uren per maand.
Functie-eisen • Goede communicatieve vaardigheden; • Flexibele instelling en stressbestendig; • Leiding kunnen geven aan mensen; • Conformeren met het beleid en de visie van de vereniging; • Goede omgang met vrijwilligers. • Trends en veranderingen binnen de vereniging signaleren en zo nodig deze melden aan het bestuur en aansturen van de commissies in portefeuille.