header foto
 
Nieuws

Corona update NHC de IJssel 13 November jl.

Nieuws afbeelding 13-11-2021

Met de nieuwe gedeeltelijke lockdown die het demissionaire kabinet vrijdagavond 12 nov. Jl. heeft aangekondigd, gaan de komende drie weken opnieuw de hekken van de sportverenigingen dicht voor publiek. De aangekondigde maatregelen worden de komende week nog uitgewerkt door NOC*NSF en de Veiligheidsregio en wij zullen steeds actuele informatie en evt. wijzigingen in het protocol met jullie delen. 

 

Op dit moment kunnen we in ieder geval uitgaan van het volgende:

 

Met ingang van zondag as geen publiek 
Met ingang van zondag 14 november geldt dat wij geen toeschouwers meer mogen toelaten op het complex tijdens trainingen en wedstrijden. Onder toeschouwers vallen ook de ouders/verzorgers en rij-ouders van de eigen teams.

Voor de komende tijd vallen wij terug op de bekende maatregelen van vorig seizoen: 

· Geen toeschouwers van het thuisteam op het complex bij thuiswedstrijden. Per team is het maximumaantal volwassenen gesteld op 3 personen, incl. de scheidsrechter/spelbegeleider.

· Bij uitwedstrijden van Jeugd en Jongste Jeugd vallen de 'rij-ouders' onder de teambegeleiding, die mag blijven kijken naar de wedstrijd. 

· Wij verzoeken bezoekende teams om het aantal volwassenen (teambegeleiding en rij-ouders) te beperken tot een maximum van 5 personen per team.

· Langs het veld houden we ons aan 1,5 meter afstand.

· Zie ook informatie van de KNHB

 

Trainingen/Wedstrijden

De spelers van de Jongste Jeugd kunnen voor de training worden afgezet bij het hek.Bij het hek

staan vrijwilligers (vanuit de spelende teams). Vriendelijk verzoek om hen met respect 

te behandelen, 1,5 meter afstand te bewaren en niet te lang te blijven staan.

 

Horeca

Doordeweeks is de horeca dicht. In het weekend is de horeca open met minimale bezetting open voor koffie/thee, fris/bier en tosti (geen frituur).

 

QR-code wordt gescand bij entree van het clubhuis

· Ben je 18+ en wil je gebruik maken van horeca, wc's, of kleedkamers in het clubhuis? Zorg dan

dat je jouw QR-code en ID bij de hand hebt.  Wij zorgen voor een bandje zodat je de rest van de

dag ongestoord in en uit kan lopen.  Doordeweeks word je QR-code gecheckt door vrijwilligers en

in het weekend door vrijwilligers of het barpersoneel. 

· Let op: deze maatregel geldt niet voor trainers en coaches (uit & thuis), vrijwilligers en andere

personen die vanuit hun functie aanwezig moeten zijn. En vanzelfsprekend ook niet voor de

jeugd tot 18 jaar. 

· Voor ouders van kinderen die rijden geldt bovenstaande maatregel wel.

· De ruimtes met de keepers- en teamlockers blijven bereikbaar.

· Het schema wat afgelopen week is gedeeld aan alle coaches en trainers om een vrijwilliger te 

leveren voor de Corona Check bij het clubhuis is nog steeds geldig. Echter in plaats van een

controle bij het clubhuis vragen we nu om de controle bij het toegangshek te doen. 

· Voor de zondagen volgt nog een separaat schema met vrijwilligers (thuisspelende teams) voor

de check bij het hek. 

 

Zaalseizoen
De KNHB is druk bezig met de voorbereiding van het zaalseizoen en natuurlijk hopen wij ook op een zaalcompetitie én trainingen. Lees dit nieuwsbericht van de KNHB.

 

In de gemeente Zuidplas wordt actief door politie en buitengewoon opsporingsambtenaren BOA’s toegezien dat verenigingen zich aan de regels houden.  Afgelopen week is de IJssel ook gecontroleerd. We willen heel graag blijven hockeyen bij de IJssel en doen dan ook met klem het verzoek aan onze leden en bezoekers om bovenstaande maatregelen, en bovenal onze vrijwilligers die hierop toezien, te respecteren. 

Sponsoren